Breaking News

F(x) = 8x – 12x × 2 f(3) = ………….. _. da yg mau?

F(x) = 8x – 12x × 2
f(3) = …………..
_. da yg mau?​

Mapel Matematika, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

f(x) = 8x – 12x × 2

f(3) = 8(3) – 12(3) × 2

f(3) = 24 – 36 × 2

f(3) = 24 – 72

f(3) = 48

🙂

Diketahui :

f(x) = 8x – 12x × 2

_______________________

Ditanya :

f(3) = …

_______________________

Jawab :

f(x) = 8x – 12x × 2

f(3) = 8(3) – 12(3) × 2

f(3) = ( 8 + 8 + 8 ) – 12(3) × 2

f(3) = ( 16 + 8 ) – 12(3) × 2

f(3) = 24 – 12(3) × 2

f(3) = 24 – ( 12 + 12 + 12 ) × 2

f(3) = 24 – ( 24 + 12 ) × 2

f(3) = 24 – 36 × 2

f(3) = 24 – ( 36 × 2 )

f(3) = 24 – 72

f(3) = 48

  • Kesimpulan :

• Jadi, hasil nya adalah 48

_______________________

Pertanyaan Baru di Matematika


Tabung, mempunyai diameter alas = 7 cm, dan t = 12 cm, volume tabung = … cm³.​

Matematika, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

r = d/2

r= 7/2

r= 3,5 cm

Volume

= π x r x r x t

= 22/7 x 3,5 x 3,5 x 12

= 462 cm³


Tentukan penyelesaian dari 12-5a>3a

Matematika, Sekolah Menengah Atas

12 – 5a > 3a

12 > 3a + 5a

12 > 8a

8a < 12

a < 12/8

a < 3/2

Jadi, penyelesaian dari 12-5a>3a adalah a<³/


F(x) = 8x – 12x × 2
f(3) = …………..
_. da yg mau?​

Matematika, Sekolah Menengah Pertama

f(x) = 8x – 12x × 2

f(3) = 8(3) – 12(3) × 2

f(3) = 24 – 36 × 2

f(3) = 24 – 72

f(3) = 48

🙂

Diketahui :

f(x) = 8x – 12x × 2

_______________________

Ditanya :

f(3) = …

_______________________

Jawab :

f(x) = 8x – 12x × 2

f(3) = 8(3) – 12(3) × 2

f(3) = ( 8 + 8 + 8 ) – 12(3) × 2

f(3) = ( 16 + 8 ) – 12(3) × 2

f(3) = 24 – 12(3) × 2

f(3) = 24 – ( 12 + 12 + 12 ) × 2

f(3) = 24 – ( 24 + 12 ) × 2

f(3) = 24 – 36 × 2

f(3) = 24 – ( 36 × 2 )

f(3) = 24 – 72

f(3) = 48

  • Kesimpulan :

• Jadi, hasil nya adalah 48

_______________________

Baca Juga