Breaking News

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak |2x+2|>x-4

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak |2x+2|>x-4 Tolong banget pake penjelasannya dan garis bilangannya

Mapel Matematika, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Penjelasan dengan langkah-langkah:

|2x+2|>x-4

2x + 2 ≥ 0

2x ≤ 2

2x + 2 < 0

2x < -2

x < – 2

2x + 2 > x – 4

2x – x > -4 – 2

x > -6

-2x + 2 > x – 4

-2x – 2 > -4 + 2

-3x > -2

x = 2/3

HP = { x < – 6 atau x = 2/3 }

Jawaban:

Hp = {x < 6 atau x > }

Penjelasan dengan langkah-langkah:

|a| > x

Syarat 1

n > x

Syarat 2

n < -x

|2x + 2| > x – 4

  • n > x

2x + 2 > x – 4

2x – x > -4 – 2

x > -6

  • n < x

2x + 2 < -(x – 4)

2x + 2 < -x + 4

2x + x < 4 – 2

3x < 2

x < 2/3

Pertanyaan Baru di Matematika


1. 57 x 29 = …..
2. 20 x 87=…….
jawab pake contoh nya​

Matematika, Sekolah Dasar

1) 57 x 29 = 1653

2) 20 x 87 = 1740

– cara terlampir di atas –


579 x 45 = memakai cara​

Matematika, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

26.055

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Sudah ada di foto silahkan di cek

579 × 45

Baca Juga  Qz f(x) = 3x + 2 f(2) + f(1) = ...

Jawaban :

579 × 45

= 26.055

#SemogaMembantu

Semangat belajarnya ya!


Hasil dari ( 3x + 2 ) ( 2x – 5 )² adalah … A. 6x² + 19x – 10
B. 6x² – 19x – 10
C. 6x² – 11x – 10
D. 6x² – 11x + 10

Matematika, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

  1. ( 3x + 2 ) ( 2x – 5 )² = tidak ada opsi
  2. ( 3x + 2 ) ( 2x – 5 ) = opsi C

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Terlampir

Jadi, hasil dari (3x+2)(2x–5)² adalah 12x³52x²+35x+50


A. nilai X
B. nilai sudut CBD ​

Matematika, Sekolah Menengah Pertama

Diketahui dua sudut dalam sepihak berjumlah 180°

A. 4x-4°+2x+7°=180°

6x+3°=180°

6x=180°-3°

6x=177°

x=29,5°

B. <CBQ

4x-4°

4(29,5)-4°

118°-4°

114°

<CBD+<CBQ=180°

<CBD+114°=180°

<CBD=180°-114°

<CBD=66°


Tolong dijawab,
jangan ngasal ,
buruan butuh banget nih !!!!!​

Matematika, Sekolah Dasar

semoga membantu ya Jadikan jawaban terbaik