Quiz nih!!!!!

Quiz nih!!!!! Mad far’i dibagi menjadi berapa?Sebutkan dan jelaskan di sertai pengertian ya

Syarat ಠ_ʖಠ !
#No ngasal
#No copas
#Jangan cuman ngambil poin yaಠ_ʖಠ

✧✯✯˜”*°•.˜”*°• ✿✿✿ •°*”˜.•°*”˜✯✯✧

Mapel B. Arab, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Mad Far’i dibagi menjadi 14, yaitu:

 1. Mad Wajib Mutthasil, yaitu apabila mad thabi’i bertemu hamzah dalam satu kata, maka dibaca panjang 4 – 5 harakat (2-2½alif)
 2. Mad Jaiz Munfashil adalah mad thabi’i bertemu hamzah di lain kalimat, maka dibaca panjang 2,4, atau 5 harakat(1,2atau2½alif)
 3. Mad ‘Arid Lissukun, yaitu apabila mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, maka dibaca panjang 2,4 atau 6 harakat
 4. Mad Iwadz, Apabila harakat fathahtain dibaca waqaf selain ta’ marbuthoh, maka dibaca panjang 2 harakat
 5. Mad silah Qasirah, Apabila Mad silah bertemu huruf selain hamzah, maka dibaca panjang 2 harakat
 6. Mad Shilah thawilah, apabila mad silah bertemu huruf hamzah, maka dibaca panjang 2,4,5 harakat
 7. Mad Badal, adalah hamzah yang dibaca panjang karena ada alif atau ya’ sukun atay wawu sukun, maka dibaca panjang 2 harakat
 8. Mad Tamkin, apabila Ya’ Tasydid kasrah bertemu Ya’ sukun, maka dibaca panjang 2 harakat
 9. Mad Lin, apabila fathah diikuti wawu sukun atau ya’ sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf, maka dibaca panjang 2,4,6 harakat
 10. Mad Lazim Harfiy Mutsaqqal, apabila mad bertemu tasydid dalam huruf, dibaca panjang 6 harakat
 11. Mad Lazim Harfiy Mukhaffaf, apabila mad bertemu sukun dalam huruf, maka dibaca panjang 6 harakat
 12. Mad Lazim kilmi Mutsaqqal, apabila mad bertemu tasydid dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 6 harakat
 13. Mad Lazim kilmi Mukhaffaf, apabila mad bertemu sukun dalam satu kalimat, maka dibaca panjang 6 harokat
 14. Mad Farqi, apabila mad badal bertemu tasydid, maka dibaca panjang 6 harakat

penjelasan:

Mad Far’i adalah mad tambahan dari mad thabi’i yang disebabkan oleh beberapa huruf

Pertanyaan Baru di B. Arab


Quizzzz

sebutkan macam² rukun haji

B. Arab, Sekolah Menengah Pertama

Macam-macam Rukun Haji, antara lain:

 • Ihram (Berniat mengerjakan Haji atau Umrah).
 • Wukuf (Hadir dipadang Arafah).
 • Thawaf (Berputar mengelilingi Ka’bah).
 • Sa’i (Berjalan diantara bukit Shofa dan bukit Marwa, sebanyak 7 [tujuh] kali).
 • Tahallul (Memotong atau mencukur rambut minimal 3 helai).
 • Tertib.

Penjelasan:

➡️ Haji adalah sengaja berkunjung ke Ka’bah serta sekitarnya untuk melaksanakan ibadah tertentu.

Haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu dilaksanakan 1 kali.

➡️ Umrah adalah ziarah ke Baitullah untuk melakukan Thawaf, Sa’i dan Tahallul demi mengharapkan ridha dari Allah SWT.

Ibadah umrah bisa dikerjakan lebih dari satu kali.

____________________________________

Pelajari lebih lanjut:

Cara-cara Pelaksanaan Ibadah Haji:

Jelaskan Pengertian Haji dan Umrah:

Detail jawaban:

Mapel: Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas: 9 SMP

Materi: Haji dan Umrah

Kode Kategorisasi: 9.14.6

Kode Mapel: 14

Kata Kunci: Sebutkan macam² rukun haji

semoga membantu 🙂


Arti dari lafaz لبد adalah? ​

B. Arab, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

kain tebal untuk membuat topi


Quizz jika imam mengucapkan
“sami’allahu liman hamidah”, maka makmum mengucapkan…

#No copas
#Beserta Penjelasan​

B. Arab, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Sami’allahu liman hamidah( bagi imam dibaca secara jahr) dan rabbana lakal hamdu……(secara diam atau siri)

Penjelasan:

bacaan ini dilakukan ketika iktidal; yaitu bangun dari ruku’. membaca ” Sami’allahuliman hamidah ” tidak hanya dibacakan oleh imam tetapi dianjurkan dibaca bagi imam, dan makmum atau orang yang lagi shalat sendiri. Arti dari sami’alllahuliman hamidah adalah ” Aku mendengar orang yang memujinya”


Kak tolong aku kasih koin 20 deh​

B. Arab, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

١. مَحْمُوْدٌ

٦.مِسْطَرَةٌ

٣. هَذِهِ

٤.مَنْ

Penjelasan:

Penggunaan kata mudzakkar dan muannas. هذ dan ذلك adalah kata mudzakkar yang artinya ini dan itu. hanya bisa digunain pada kata muzakkar yanh tidak ada ta’ marbuttah/ ta’ bulat diakhir kata.

penggunaan هذه dan تلك adalah kata muannas yang artinya ini dan itu. bedanya sama yang diatas, penggunaan muannas hanya dilakukan pada kata yang diakhiri dengan ta marbuttah/ ta’ bulat


Orang yang selalu bersyukur atas nikmat rezeki Allah SWT, maka akan memperoleh…

B. Arab, Sekolah Dasar

Jawaban:

Allah SWT berfirman dalam ayatnya:Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’.” (QS. Ibrahim: 7).

Penjelasan:

MAAF KALO SALAH

TOLONG JADIKAN JAWABAN TERBAIK

Related Posts with Google CSE

Artikel Terkait