Search Results for: mempersembahkan

tembung-tembung ing ngisor iki banjur gawenen tuladha : Ngelmu : Tuladha Ukara : 1. Tembung Tegese 2. Tembung Tegese Tuladha Ukara : …. 3. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Angkara 4. Tembung Tegese : Tuladha Ukara : : Sengsem 6. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Karem 5. Tembung Tegese Tuladha Ukara : ….. : Tinurut : Jalma

tembung-tembung ing ngisor iki banjur gawenen tuladha : Ngelmu : Tuladha Ukara : 1. Tembung Tegese 2. Tembung Tegese Tuladha Ukara : …. 3. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Angkara 4. Tembung Tegese : Tuladha Ukara : : Sengsem 6. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Karem 5. Tembung …

Read More »