Breaking News

B. Daerah

Sama ini ya yang 3 4

Sama ini ya yang 3 4​ Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Dasar Pertanyaan: Mengisi kolom Teks Informasi dengan Centang Jawaban: 3. Pariwara/Iklan ✓ 4. Persuasi ✓ Pertanyaan Baru di B. Daerah Atiku senang jalaran bisa munggah kelas wolu dibuat aksoro Jawa​ B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama Jawaban: ada di foto …

Read More »

Buatlah 2 geguritan jawa tema bebas

Buatlah 2 geguritan jawa tema bebas​ Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Jawaban: Guruku Oborku Kadya ron garing Kumleyang kabur kanginan Ing jagat peteng lelimengan. Krasa luwih abot Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep Mlakuku ora mantep. Kagubet ribet lan ruwet Adoh saka cahyamu Pedhut ing sakindering pandulu Panjenengan. Guruku, …

Read More »

Tembung asri tegese?

Tembung asri tegese? Tembung cancut tegese? Tembung wiyata tegese? Tembung disangga tegese? Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Asri nduweni tegese kahanan sing asrep ora sumuk. Cancut tegese ngerjakke prakarya utowo penggawean. Wiyata tegese piwulang utawa ajaran. Disangga kuwi tegese nggawa barang sing dideleh ning ndhuwur sirah utawa biasane …

Read More »

Bahasa balinya “jika sudah malam”

Bahasa balinya “jika sudah malam”​ Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Jawaban: Rahajengwengi Penjelasan: MAAF KALO SALAH Pertanyaan Baru di B. Daerah Adam dan hawa mendidik anak-anaknya berbakti kepada Tuhan dengan cara… a. menghormati orang tuab. suka menolong orang lainc. beribadah di Bait Allahd. mempersembahkan korban (Agama Kristen) tolong …

Read More »

1. Guyub tegese….

1. Guyub tegese…. a.gregeten mulane ora tumindak b.greget tumindak bebarengan c.urip sing selaras d.urip ngedohi pasulayan Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Dasar Guyub padha tegese karo B. Greget tumindak bebarengan. Wangsulan pilian ganda liyane kurang bener, amarga: Gregeten mulane ora tumindak padha tegese karo meneng. Urip sing selaras padha tegese …

Read More »

tembung 1 asri 2 cancut 3 kerja bakti 4 wiyata 5 disangga 6 crah 7 bubrah 8 rukun 9 santosa 10 guyub opo tegese

tembung 1 asri 2 cancut 3 kerja bakti 4 wiyata 5 disangga 6 crah 7 bubrah 8 rukun 9 santosa 10 guyub opo tegese Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tegese tembung ing ngisor iki: Asri tegese asrep (sejuk). Cancut tegese nggarap (mengerjakan). Kerja bakti tegese soyo. Wiyata tegese …

Read More »

tembung-tembung ing ngisor iki banjur gawenen tuladha : Ngelmu : Tuladha Ukara : 1. Tembung Tegese 2. Tembung Tegese Tuladha Ukara : …. 3. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Angkara 4. Tembung Tegese : Tuladha Ukara : : Sengsem 6. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Karem 5. Tembung Tegese Tuladha Ukara : ….. : Tinurut : Jalma

tembung-tembung ing ngisor iki banjur gawenen tuladha : Ngelmu : Tuladha Ukara : 1. Tembung Tegese 2. Tembung Tegese Tuladha Ukara : …. 3. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Angkara 4. Tembung Tegese : Tuladha Ukara : : Sengsem 6. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Karem 5. Tembung …

Read More »

Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara….

Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara…. Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas Jawaban: Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara Pakon Pembahasan: Ukara pakon utawa ukara prentah yaiku ukara kang isine dhawuh supaya wong nindakake pagawean. Tandha wacan ing ukara prentah yaiku …

Read More »

Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara…

Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara… Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Dasar Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara tanduk Pembahasan: Ukara tanduk yakuwe ukara sing isine nindakake pegawean utawa pakaryan. Jalaran nindakake pegawean, mula titikane wasesane nganggo tembung kriya tanduk. Tuladha Ukara Tanduk; Ibu …

Read More »

Waktos abdi diajak piknik ka Kebon Binatang, abdi atoh pisan sabab tiasa ningali gajah jeung sasatoan sejenna. Eta kalimah kaasup kana pangalaman….

Waktos abdi diajak piknik ka Kebon Binatang, abdi atoh pisan sabab tiasa ningali gajah jeung sasatoan sejenna. Eta kalimah kaasup kana pangalaman…. A. Pikasediheun B. Pikaseurieun C. Pikaeraeun D. Pikabungaheun ​ Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Dasar Jawaban: D. pikabungaheun Penjelasan: dari kalimat tersebut terdapat kata ‘atoh’ yg berarti bahagia …

Read More »

Apa tegese sedulur kembar?

Apa tegese sedulur kembar? Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kembar sedulur yaiku anak kang sanak sadulur (sedulur) kang padha tanggal laire lan siji ing guwa garbane ibune. Sedulur kembar duwe anak luwih saka siji, yoiku loro, telu utawa luwih. Kanthi jinis sing padha karo lanang utawa wadon, nanging …

Read More »