Breaking News

Buatlah 2 geguritan jawa tema bebas

Buatlah 2 geguritan jawa tema bebas​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Guruku Oborku

Kadya ron garing

Kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan.

Krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep.

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan.

Guruku, sihku, oborku

Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

__________________________

Sekolahanku

Sekolahanku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku…

Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…

Sinau, maca buku

Ing Panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

kareben ngesuk dadi wong kang aji

miguna tumprap bangsa lan nagari

Sekolahku

Wiwit esuk tekan awan

Ngangsu Kawruh golek ilmu

Para Guru nggulawentah, kanthi sabar

Penjelasan:

Geguritan berkembang dari tembang, sehingga dikenal beberapa bentuk geguritan yang berbeda. Dalam bentuk yang awal, geguritan berwujud nyanyian yang memiliki sajak tertentu. Di Bali berkembang bentuk geguritan semacam ini.

Melansir dari buku Geguritan Tradisional dalam Sastra Jawa, 2002, pengertian geguritan di Jawa telah berkembang menjadi sinonim dengan puisi bebas, yaitu puisi yang tidak mengikatkan diri pada aturan metrum, sajak, serta lagu.

Pertanyaan Baru di B. Daerah

Baca Juga  tembung-tembung ing ngisor iki banjur gawenen tuladha : Ngelmu : Tuladha Ukara : 1. Tembung Tegese 2. Tembung Tegese Tuladha Ukara : .... 3. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Angkara 4. Tembung Tegese : Tuladha Ukara : : Sengsem 6. Tembung Tegese Tuladha Ukara : : Karem 5. Tembung Tegese Tuladha Ukara : ..... : Tinurut : Jalma

Buatlah 2 geguritan jawa tema bebas​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Guruku Oborku

Kadya ron garing

Kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan.

Krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep.

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan.

Guruku, sihku, oborku

Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

__________________________

Sekolahanku

Sekolahanku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku…

Diwulang dening Bapak-ibu Guru

Sekolahanku…

Sinau, maca buku

Ing Panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

kareben ngesuk dadi wong kang aji

miguna tumprap bangsa lan nagari

Sekolahku

Wiwit esuk tekan awan

Ngangsu Kawruh golek ilmu

Para Guru nggulawentah, kanthi sabar

Penjelasan:

Geguritan berkembang dari tembang, sehingga dikenal beberapa bentuk geguritan yang berbeda. Dalam bentuk yang awal, geguritan berwujud nyanyian yang memiliki sajak tertentu. Di Bali berkembang bentuk geguritan semacam ini.

Melansir dari buku Geguritan Tradisional dalam Sastra Jawa, 2002, pengertian geguritan di Jawa telah berkembang menjadi sinonim dengan puisi bebas, yaitu puisi yang tidak mengikatkan diri pada aturan metrum, sajak, serta lagu.


Adam dan hawa mendidik anak-anaknya berbakti kepada Tuhan dengan cara… a. menghormati orang tua
b. suka menolong orang lain
c. beribadah di Bait Allah
d. mempersembahkan korban

(Agama Kristen) tolong dijawab​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

c beribadah di bait alah di bait alah karena kain dan Habel selalu didik untuk untuk menghormati penciptanya dan selalu memberikan persembahan dan mendengarkan firman-nya.