Breaking News

Sama ini ya yang 3 4

Sama ini ya yang 3 4​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Dasar

Pertanyaan: Mengisi kolom Teks Informasi dengan Centang

Jawaban:

3. Pariwara/Iklan ✓

4. Persuasi ✓

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Atiku senang jalaran bisa munggah kelas wolu dibuat aksoro Jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

ada di foto

Penjelasan:

btw kak, itu benar senang atau seneng ya kak??? klo yg benar seneng yg aku garis bawahi bisa di ganti kak…

maaf klo salah, semoga membantu ya


Apa arti dari kata bahasa jawa : ancik-ancik wesi miring?

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Jari besi miring

Penjelasan:

MAAF KALO SALAH

JADIKAN JAWABAN TERBAIK


Tulislah maisya auliya utami dengan huruf aksara jawa​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

mff yaa klo salahh…….

Jawaban:

Tembung “Maisya Auliya Utami” lamun katulis Aksara Jawa yaiku⤵️

➡️ ꦩꦲꦶꦱꦾ ꦲꦲꦸꦭꦶꦪꦲꦸꦠꦩꦶ

Penjelasan:

Maisya⤵️

 • aksara Ma
 • aksara Ha + Wulu
 • aksara Sa + Pengkal

Auliya⤵️

 • aksara Ha
 • aksara Ha + Suku
 • aksara La + Wulu
 • aksara Ya
Baca Juga  Puisi Jawa lawas kaiket dening apa wae? Sebutna 3!

Utami⤵️

 • aksara Ha + Suku
 • aksara Ta
 • aksara Ma + Wulu


OWahana ukara-ukara ing ngisor iki nganggo basa krama! 1. Bapak mulih Saka kantor numpak bis
2. bu ririn ora seneng ngombe jamu beras kencur.
3. mas panji mangkat keja wayah esuk.
4. pakdhe mampir ing omahe simbah nggawa gedhang salirang.
5. mbak Tia macam buku ing perpustakaan.

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

Ngowahani tembung basa ngoko dadi basa krama⤵️

1.Bapak mulih Saka kantor numpak bis.

➡️ Bapak kondur saking kantor nitih bis.

2. bu ririn ora seneng ngombe jamu beras kencur.

➡️ Bu Ririn kersa ngunjuk jampi beras kencur.

3. mas panji mangkat kerja wayah esuk.

➡️ Mas Panji kesah nyambut damel wayah esuk

4. pakdhe mampir ing omahe simbah nggawa gedhang salirang.

➡️ Pakdhe pinarak teng griya nipun simbah mbekto gedhang salirang.

5. mbak Tia maca buku ing perpustakaan.

➡️ Mbak Tia maos buku teng perpustakaan.

Pembahasan:

Unggah-ungguh basa krama iku diperang dadi rong werna, yaiku krama lugu lan krama inggil (alus).

Krama lugu iku tembung-tembunge kang dienggo nang ukara nganggo basa madya kabeh, ora kacampur basa ngoko lan krama inggil. Panggonane basa krama lugu iki yaiku⤵️

 • kanca anyar
 • nembe tetepungan/kenalan
 • basa kanggo awake dhewek
 • kanca sebrayan/sepantaran

Krama inggil iku tembung-tembhnge kang dienggo nang ukara nganggo basa krama inggil (alus) kabeh, ora kacampur basa ngoko lan madya. Panggobane basa krama inggil iki yaiku⤵️

 • anak maring wong tuwa
 • putu maring simbah
 • murid maring guru
 • andhahan maring pimpinan
 • maring wong sing durung kenal


Informasi bisa diwujudake nganggo teks​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

eksplanasi

Penjelasan:

jadikan jawaban Tercerdas