1. wacan ing dhuwur kanthi irah²an……

1. wacan ing dhuwur kanthi irah²an…… a.premadi lan Setyawati
b.premadi lan Setyowati
c.premadi karo Setyawati
d.premadi karo Setyowati

2. bocah loro mau arep menyang endi?arep menyang omahe….
a.Rama Sudibya
b.Rama Sudibyo
c.Bapak Sudibya
d.Bapak Sudibyo

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

1. D

2. B

PEMBAHASAN:

Sedurunge mangsuli pitakon-pitakon kasebut, ana ukara aksara Jawa sing kudu diwaca dhisik. Ngisor iki wacan/Aksara Latin saka tulisan aksara Jawa kasebut⤵️

Premadi karo Setyowati

Premadi lunga menyang omahé Rama Sudibyo ing Kretosono. Lungané karo Setyowati. Kekaroné nitih sepur sing wayah awan, sejatiné bocah loro mau kakang adhi, kang sekolahé lagi préi. Kekaroné samya rukun mrana-mréné wong loro sarta ora tau tukar padu.

Aku seneng marang bocah loro iku mau. Awit yawis pinter, kendhel sarta rukun karo seduluré. Ya muga-muga waé ing tembéké kepénak uripé.

Mangsuli pitakon;

1. wacan ing dhuwur kanthi irah²an……

a.premadi lan Setyawati

b.premadi lan Setyowati

c.premadi karo Setyawati

d.premadi karo Setyowati

2. bocah loro mau arep menyang endi?arep menyang omahe….

a.Rama Sudibya

b.Rama Sudibyo

c.Bapak Sudibya

d.Bapak Sudibyo

Pertanyaan Baru di B. Daerah


1. wacan ing dhuwur kanthi irah²an…… a.premadi lan Setyawati
b.premadi lan Setyowati
c.premadi karo Setyawati
d.premadi karo Setyowati

2. bocah loro mau arep menyang endi?arep menyang omahe….
a.Rama Sudibya
b.Rama Sudibyo
c.Bapak Sudibya
d.Bapak Sudibyo

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Baca Juga  KK bantu jawab soal bahasa Bali

Jawaban:

1. D

2. B

PEMBAHASAN:

Sedurunge mangsuli pitakon-pitakon kasebut, ana ukara aksara Jawa sing kudu diwaca dhisik. Ngisor iki wacan/Aksara Latin saka tulisan aksara Jawa kasebut⤵️

Premadi karo Setyowati

Premadi lunga menyang omahé Rama Sudibyo ing Kretosono. Lungané karo Setyowati. Kekaroné nitih sepur sing wayah awan, sejatiné bocah loro mau kakang adhi, kang sekolahé lagi préi. Kekaroné samya rukun mrana-mréné wong loro sarta ora tau tukar padu.

Aku seneng marang bocah loro iku mau. Awit yawis pinter, kendhel sarta rukun karo seduluré. Ya muga-muga waé ing tembéké kepénak uripé.

Mangsuli pitakon;

1. wacan ing dhuwur kanthi irah²an……

a.premadi lan Setyawati

b.premadi lan Setyowati

c.premadi karo Setyawati

d.premadi karo Setyowati

2. bocah loro mau arep menyang endi?arep menyang omahe….

a.Rama Sudibya

b.Rama Sudibyo

c.Bapak Sudibya

d.Bapak Sudibyo