Breaking News

Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara…

Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara…

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Dasar

Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara tanduk

Pembahasan:

Ukara tanduk yakuwe ukara sing isine nindakake pegawean utawa pakaryan. Jalaran nindakake pegawean, mula titikane wasesane nganggo tembung kriya tanduk.

Tuladha Ukara Tanduk;

 • Ibu tindak dhateng peken
 • Bapak tindak dhateng kantor
 • Ibuku dipriksa Bu Bidhan
 • Adhiku ngombe susu

Detail Jawaban:

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Materi : Ukara Tanduk

Kelas : 8

Kode : 13

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara…

B. Daerah, Sekolah Dasar

Adhiku isih dipriksa Bu Dhokter. Ukara iki kalebu ukara tanduk

Pembahasan:

Ukara tanduk yakuwe ukara sing isine nindakake pegawean utawa pakaryan. Jalaran nindakake pegawean, mula titikane wasesane nganggo tembung kriya tanduk.

Tuladha Ukara Tanduk;

 • Ibu tindak dhateng peken
 • Bapak tindak dhateng kantor
 • Ibuku dipriksa Bu Bidhan
 • Adhiku ngombe susu

Detail Jawaban:

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Materi : Ukara Tanduk

Kelas : 8

Kode : 13


Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara….

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara Pakon

Pembahasan:

Ukara pakon utawa ukara prentah yaiku ukara kang isine dhawuh supaya wong nindakake pagawean. Tandha wacan ing ukara prentah yaiku tandha panguwuh (tanda seru) → (!)

Baca Juga  Tulisen Ngaggo aksara Jawa:

Tuladha Ukara Pakon;

 • Jukutna sale gedhang nang warunge mbak Dewi!
 • Ayo, pada sregep sinau supaya pinter!
 • Tukokno dawet ireng nang warunge mbok Jumirah!
 • Rini, bukaen lawang mburi!

Detail Jawaban:

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Materi : Ukara Pakon

Kelas : 3

Kode : 13