Breaking News

Mata pelajaran: B.daerah ( Batak )

Mata pelajaran: B.daerah ( Batak ) Kelas : Vl

Tulishon ma umpasa godang tolu ?​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

1. Sahatsahat ma ni solu , sahat ma tu bontean .

Sahat ma hita saur mangolu , alai musunta marragean

2. Ompu raja i jolo martungkot siala gundi ,

Angka nauli pinungka ni angka ompunta parjolo , siihuthonon ni hita na parpudi

3. Nangkok dalan tu berastagi , tuat dalan tu Medan .

Sau unang ma hamu parjalan kaki ,

naeng ma nian parmotor sedan

Penjelasan :

Beta ma hita ulaon hita portibion sesuai di umpasa i . Asa hita boi ngolu sian tantangan na adong di portibion

Jawaban:

Hem ma tutu Hem ma tutu Hem ma tutu

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Jawablah pertanyaan dibawah ini!
Ubahlah Aksara Jawa menjadi Kata Latin!!
🙂

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Latin dari aksara jawa di atas

Putri sabar tenan.

Jawaban:

Putri sabar tenan.

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Aksara Jawa kan nduwur nduwèni arti “putri sabar tenan” lan nalika dijabarna yaiku :

 • Adeg adeg
 • Putri : aksara pa + suku + aksara ta + cakra ra + wulu
 • Sabar : aksara sa + aksara ba + layar
 • Tenan : aksara ta + pepet + aksara na + aksara na + pangkon
 • Pada lingsa

Sandhangan sing dianggo yaiku :

 • Sandhangan swara
 • Sandhangan panyigeg wanda
 • Sandhangan wiyanjana

Kakak kakak adik adik HLEP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

4. a. terlampir

b. terlampir

5. a. Beja karo sumina rene.

b. Mawar ngingu kucing cacah loro.

Penjelasan:

Aksara Jawa

Aksara Jawa yaiku aksara sing durung diolih tambahan lan vokalé kabèh moni -a. Aksara Jawa iku cacahe ana 20 yaiku :

 • ha-na-ca-ra-ka
 • da-ta-sa-wa-la
 • pa-dha-ja-ya-nya
 • ma-ga-ba-tha-nga

Lan aksara Jawa kan nduwur mesti nduwèni pasangan dewe dewe. Pasangan aksara Jawa ana sing manggon nang ngisore aksara Jawa lan ana sing nang sisih tengene. Nalika nulis aksara Jawa uga mbutuhaké sandhangan. Sandhangan iku ana 3 yaiku :

 • Sandhangan swara
 • Sandhangan panyigeg wanda
 • Sandhangan wiyanjana

Jawaban:

4. Tulisen mawa aksara Jawa⤵️

 1. ꦱꦼꦏꦂꦲꦶꦱꦃꦲꦶꦱꦃꦥꦶꦫꦶꦁꦲꦤꦏꦺꦴꦭꦃ꧉
 2. ꦲꦗꦏꦸꦭꦶꦤꦔꦺꦴꦩꦺꦴꦁꦢꦺꦴꦫ꧉

5. Salinana mawa tulisan latin⤵️

 1. Beja karo Sumina réné.
 2. Mawar ngingu kucing cacah loro.

Pembahasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

Aksara Jawa

ꦲ ꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)

Aksara Pasangan

꧀ꦲ ꧈ ꧀ꦤ ꧈ ꧀ꦕ ꧀ꦫ ꧈ ꧀ꦏ (ha na ca ra ka)

꧀ꦢ ꧈ ꧀ꦠ ꧈ ꧀ꦱ ꧈ ꧀ꦮ ꧈ ꧀ꦭ (da ta sa wa la)

꧀ꦥ ꧈ ꧀ꦝ ꧈ ꧀ꦗ ꧈ ꧀ꦪ ꧈ ꧀ꦚ . (pa dha ja ya nya)

꧀ꦩ ꧈  ꧀ꦒ ꧈ ꧀ꦧ ꧈  ꧀ꦛ ꧈ ꧀ꦔ (ma ga ba tha nga)

Penget:

Tulisan aksara Jawa néng nomer 4, uga ana ing lampiran. Nuwun..


Ukara ing nduwur iku salinen nganggo aksara latin sing bener!​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

1. Dina iki aku arep menyang Surabaya numpak sepur.

2. Ibuku dhahar rujak cingur.

3. Saiki uripe uwis makmur.

4. Sarpin mangan salak.

5. Penyek urang enak rasane.

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Aksara Jawa kan gambar nalika dijabarna yaiku mbutuhaké :

 • Aksara Jawa
 • Pasangan aksara Jawa
 • Sandhangan

Sandhangan iku cacahe ana 3 yaiku :

 • Sandhangan swara kanggo ganti vokal aksara Jawa
 • Sandhangan panyigeg wanda kanggo nutup wanda utawa suku kata
 • Sandhangan wiyanjana yaiku kanggo nulis rong kosonan nalika diwaca bareng ing sewanda

Jawaban:

Aksara latiné

 1. Dina siki aku arep menyang Surabaya numpak sepur.
 2. Ibuku dhahar rujak cingur.
 3. Saiki uripè wis makmur.
 4. Sarpin mangan salak.
 5. Péyék urang énak rasané.

Pembahasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

ꦲ ꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)


Nandur woh-wohan, tulisen nganggo aksara jawa

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

ada di foto yaa…

Penjelasan:

Aksara Jawa atau yang dikenal sebagai Hanacaraka, Carakan, atau Dentawyanjana merupakan salah satu aksara tradisional yang berkembang di Pulau Jawa.

Aksara Jawa atau yang disebut sebagai aksara carakan terdiri dari 20 huruf, yakni ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga.

maaf klo salah kak, jadikan jawaban tercerdas yaa…

semoga membantu

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – aksara Jawa

Aksara Jawa saka ukara “nandur woh wohan” yaiku mbutuhaké :

 • nandur : aksara na + aksara na + pasangan da + suku + layar
 • woh wohan : aksara wa + taling tarung + wignyan + aksara wa + taling tarung + aksara ha + aksara na + pangkon

Sandhangan sing digunakaké yaiku :

 • Sandhangan swara
 • Sandhangan panyigeg wanda

Mata pelajaran: B.daerah ( Batak ) Kelas : Vl

Tulishon ma umpasa godang tolu ?​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

1. Sahatsahat ma ni solu , sahat ma tu bontean .

Sahat ma hita saur mangolu , alai musunta marragean

2. Ompu raja i jolo martungkot siala gundi ,

Angka nauli pinungka ni angka ompunta parjolo , siihuthonon ni hita na parpudi

3. Nangkok dalan tu berastagi , tuat dalan tu Medan .

Sau unang ma hamu parjalan kaki ,

naeng ma nian parmotor sedan

Penjelasan :

Beta ma hita ulaon hita portibion sesuai di umpasa i . Asa hita boi ngolu sian tantangan na adong di portibion

Jawaban:

Hem ma tutu Hem ma tutu Hem ma tutu