Breaking News

Tolong rubah nama “TRIANTO ” menjadi aksara jawa

Tolong rubah nama “TRIANTO ” menjadi aksara jawa

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – aksara Jawa

Aksara Jawa saka “Trianto” yaiku mbutuhaké :

 • Trianto : aksara ta + cakra ra + wulu + aksara ha + aksara na + aksara ta + taling tarung

Nggunakake sandhangan :

 • Sandhangan swara : wulu, cakra ra
 • Sandhangan wyanjana : cakra ra

Nggunakake pasangan :

 • Ta

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Mata pelajaran: B.daerah ( Batak ) Kelas : Vl

Tulishon ma umpasa godang tolu ?​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

1. Sahatsahat ma ni solu , sahat ma tu bontean .

Sahat ma hita saur mangolu , alai musunta marragean

2. Ompu raja i jolo martungkot siala gundi ,

Angka nauli pinungka ni angka ompunta parjolo , siihuthonon ni hita na parpudi

3. Nangkok dalan tu berastagi , tuat dalan tu Medan .

Sau unang ma hamu parjalan kaki ,

naeng ma nian parmotor sedan

Penjelasan :

Beta ma hita ulaon hita portibion sesuai di umpasa i . Asa hita boi ngolu sian tantangan na adong di portibion

Jawaban:

Hem ma tutu Hem ma tutu Hem ma tutu


Ukara ing nduwur iku salinen nganggo aksara latin sing bener!​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

1. Dina iki aku arep menyang Surabaya numpak sepur.

2. Ibuku dhahar rujak cingur.

3. Saiki uripe uwis makmur.

4. Sarpin mangan salak.

5. Penyek urang enak rasane.

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Aksara Jawa kan gambar nalika dijabarna yaiku mbutuhaké :

 • Aksara Jawa
 • Pasangan aksara Jawa
 • Sandhangan

Sandhangan iku cacahe ana 3 yaiku :

 • Sandhangan swara kanggo ganti vokal aksara Jawa
 • Sandhangan panyigeg wanda kanggo nutup wanda utawa suku kata
 • Sandhangan wiyanjana yaiku kanggo nulis rong kosonan nalika diwaca bareng ing sewanda

Jawaban:

Aksara latiné

 1. Dina siki aku arep menyang Surabaya numpak sepur.
 2. Ibuku dhahar rujak cingur.
 3. Saiki uripè wis makmur.
 4. Sarpin mangan salak.
 5. Péyék urang énak rasané.

Pembahasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

ꦲ ꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)


Ppp Salinen nganggo aksara Jawa

1. Munggah kelas
2. Aku kudu luwih sregep Sinau
3. Supaya klebu Ning SMP ​

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – aksara Jawa

Aksara Jawa saka ukara ukara iki yaiku :

1. Munggah kelas

 • munggah : aksara ma + suku + cecak + aksara ga + wignyan
 • kelas : aksara ka + pepet + aksara la + aksara sa + pangkon

2. Aku kudu luwih sregep Sinau

 • aku : aksara ha + aksara ka + suku
 • kudu : aksara ka + suku + aksara da + suku
 • luwih : aksara la + suku + aksara wa + wulu + wignyan
 • sregep : aksara sa + cakra keret + aksara ga + pepet + aksara pa
 • sinau : pasangan sa + wulu + aksara na + aksara ha + suku

3. Supaya klebu Ning SMP

 • supaya : aksara sa + aksara pa + aksara ya
 • klebu : aksara ka + pasangan la + pepet + aksara ba + suku
 • ning : aksara na + wulu + cecak
 • SMP : aksara sa + pangkon + aksara ma + pasangan pa + pangkon

Tulisen Ngaggo aksara Jawa: 1.Aku kudu luwih sregep Sinau

2.Supaya klebu ing SMP

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Tulisan Aksara Jawanè⤵️

 1. ꦲꦏꦸꦏꦸꦢꦸꦭꦸꦮꦶꦃꦱꦽꦒꦼꦥ꧀ꦱꦶꦤꦲꦸ = aku kudu luwih sregep sinau
 2. ꦱꦸꦥꦪꦏ꧀ꦭꦼꦧꦸꦲꦶꦁꦱ꧈ = supaya klebu ing SMP

klebu = ꦏ꧀ꦭꦼꦧꦸ

mlebu = ꦩ꧀ꦭꦶꦧꦸ

Pembahasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

Aksara Jawa:

ꦲ ꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ ꦭ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)

Aksara Pasangan:

꧀ꦲ ꧈ ꧀ꦤ ꧈ ꧀ꦕ ꧈ ꧀ꦫ ꧈ ꧀ꦏ (ha na ca ra ka)

꧀ꦢ ꧈ ꧀ꦠ ꧈ ꧀ꦱ ꧈ ꧀ꦮ ꧈ ꧀ꦭ (da ta sa wa la)

꧀ꦥ ꧈ ꧀ꦝ ꧈ ꧀ꦗ ꧈ ꧀ꦪ ꧈ ꧀ꦚ (pa dha ja ya nya)

꧀ꦩ ꧈  ꧀ꦒ ꧈ ꧀ꦧ ꧈  ꧀ꦛ ꧈ ꧀ꦔ (ma ga ba tha nga)

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – aksara Jawa

Aksara Jawa saka ukara iki yaiku :

1. Aku kudu luwih sregep sinau

 • aku kudu : aksara ha + aksara ka + suku + aksara ka + suku + aksara da + suku
 • luwih sregep : aksara la + suku + aksara wa + wulu + wignyan + aksara sa + cakra keret + aksara ga + pepet + aksara pa
 • sinau : pasangan sa + wulu + aksara na + aksara ha + suku

2. Supaya klebu ing SMP

 • supaya klebu : aksara sa + suku + aksara pa + aksara ya + aksara ka + pasangan la + pepet + aksara ba + suku
 • ing SMP : aksara ha + wulu + cecak + aksara sa + pangkon + aksara ma + pasangan pa + aksara pa + pangkon

Sandhangan sing digunakaké yaiku :

 • Sandhangan swara
 • Sandhangan panyigeg wanda
 • Sandhangan wiyanjana

Tulisan Aksara Jawa ing Ngisor iki Tulisen Latin!!!!

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

Becik ketitik ala ketara.

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Aksara Jawa nang nduwur nduwèni arti yaiku “becik ketitik ala ketara.” lan nalika dijabarna yaiku :

 • Adeg adeg
 • becik : aksara ba + pepet + aksara ca + wulu + aksara ka
 • ketitik : pasangan ka + pepet + aksara ta + wulu + aksara ta + wulu + aksara ka
 • ala : pasangan ha + aksara la
 • ketara : aksara ka + pepet + aksara ta + aksara ra
 • Pada lungsi

Pasangan simg digunakaké yaiku :

 • Pasangan ka
 • Pasangan ha