Breaking News

Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara….

Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara….

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara Pakon

Pembahasan:

Ukara pakon utawa ukara prentah yaiku ukara kang isine dhawuh supaya wong nindakake pagawean. Tandha wacan ing ukara prentah yaiku tandha panguwuh (tanda seru) → (!)

Tuladha Ukara Pakon;

  • Jukutna sale gedhang nang warunge mbak Dewi!
  • Ayo, pada sregep sinau supaya pinter!
  • Tukokno dawet ireng nang warunge mbok Jumirah!
  • Rini, bukaen lawang mburi!

Detail Jawaban:

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Materi : Ukara Pakon

Kelas : 3

Kode : 13

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara….

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Tukokno beras nang tokone Pak Rudi! Ukara iku kalebu ukara Pakon

Pembahasan:

Ukara pakon utawa ukara prentah yaiku ukara kang isine dhawuh supaya wong nindakake pagawean. Tandha wacan ing ukara prentah yaiku tandha panguwuh (tanda seru) → (!)

Tuladha Ukara Pakon;

  • Jukutna sale gedhang nang warunge mbak Dewi!
  • Ayo, pada sregep sinau supaya pinter!
  • Tukokno dawet ireng nang warunge mbok Jumirah!
  • Rini, bukaen lawang mburi!

Detail Jawaban:

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Materi : Ukara Pakon

Kelas : 3

Kode : 13

Baca Juga  Kalimah intransitif nyaeta kalimah anu teu merlukeun........