Breaking News

Yen ditulis nganggo aksara latin..

Yen ditulis nganggo aksara latin..​

Mapel B. Daerah, Jenjang Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

Aksara Latin = Sumdadi nandur tanduran kang mumpangati tumraping keséhatan.

Pembahasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

Aksara Jawa

꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ ꦭ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)

Aksara Pasangan

꧀ꦲ ꧈ ꧀ꦤ ꧈ ꧀ꦕ ꧈ ꧀ꦫ ꧈ ꧀ꦏ (ha na ca ra ka)

꧀ꦢ ꧈ ꧀ꦠ ꧈ ꧀ꦱ ꧈ ꧀ꦮ ꧈ ꧀ꦭ (da ta sa wa la)

꧀ꦥ ꧈ ꧀ꦝ ꧈ ꧀ꦗ ꧈ ꧀ꦪ ꧈ ꧀ꦚ . (pa dha ja ya nya)

꧀ꦩ ꧈  ꧀ꦒ ꧈ ꧀ꦧ ꧈  ꧀ꦛ ꧈ ꧀ꦔ (ma ga ba tha nga)

Jawaban:

Sumadi nandur tanduran kang mumpangati tumraping kesehatan.

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Aksara Jawa kan nduwur nalika dijabarna yaiku mbutuhaké :

 • Adeg adeg
 • Sumadi : aksara sa + suku + aksara da + wulu
 • nandur: aksara na + aksara na + pasangan da + suku + layar
 • tanduran : aksara ta + aksara na + pasangan da + suku + layar + aksara ra + aksara na
 • kang : pasangan ka + cecak
 • mumpangati : aksara ma + suku + aksara ma + pasangan pa + aksara nga + aksara ta + pasangan ta + wulu
 • tumraping : aksara ta + suku + aksara ma + cakra ra + aksara pa + wulu + cecak
 • kesehatan : aksara ka + pepet + aksara sa + taling + aksara ha + aksara ta + pasangan ta + aksara na + pangkon
 • Pada lingsa

Sandhangan sing dianggo yaiku :

 • Sandhangan swara
 • Sandhangan panyigeg wanda
 • Sandhangan wiyanjana

Pertanyaan Baru di B. Daerah


Kak permisi, yang bisa bahasa aksara jawa mohon bantuannya yaa! TERIMAKASIH HEHEHE ​

B. Daerah, Sekolah Menengah Pertama

Jawaban:

Aksara Latiné⤵️

Ragak Jelas

 • strés
 • gendengkon

Penjelasan:

Tulisan ukara aksara Jawa kasebut migunakaké sandhangan ana telung werna, yakuwé;

1. Sandhangan Swara

 • Taling = é
 • Pepet = e
 • Wulu = i
 • Taling Tarung ꦺꦴ = o
 • Suku = u

2. Sandhangan Panyigeg Wanda

 • Wignyan = -h
 • Layar = -r
 • Cecak = -ng
 • Pangkon = patén

3. Sandhangan Wyanjana

 • Cakra ꦿ = nyisipi ra
 • Cakra Keret = nyisipi re
 • Pengkal = nyisipi ya

Jawaban:

Ragak jelas.

Ragak jelas. Stres.

Ragak jelas. Stres. Gendeng kon.

Penjelasan:

Aksara Jawa – latin

Aksara Jawa kan nduwur nduwèni arti yaiku :

1. Ragak jelas.

 • Adeg adeg
 • ragak : aksara ra + aksara ga + aksara ka
 • jelas : pasangan ja + pepet + aksara la + aksara sa + pangkon
 • pada lungsi

2. Stres.

 • Adeg adeg
 • stres : aksara sa + pasangan ta + cakra ra + taling + aksara sa + pangkon
 • Pada lungsi

3. Gendeng kon.

 • Adeg adeg
 • gendeng : aksara ga + pepet + aksara na + pasangan da + pepet + cecak
 • kon : aksara ka + taling tarung + aksara na + pangkon
 • Pada lungsi

Ppp Salinen nganggo aksara Jawa

1. Munggah kelas
2. Aku kudu luwih sregep Sinau
3. Supaya klebu Ning SMP ​

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – aksara Jawa

Aksara Jawa saka ukara ukara iki yaiku :

1. Munggah kelas

 • munggah : aksara ma + suku + cecak + aksara ga + wignyan
 • kelas : aksara ka + pepet + aksara la + aksara sa + pangkon

2. Aku kudu luwih sregep Sinau

 • aku : aksara ha + aksara ka + suku
 • kudu : aksara ka + suku + aksara da + suku
 • luwih : aksara la + suku + aksara wa + wulu + wignyan
 • sregep : aksara sa + cakra keret + aksara ga + pepet + aksara pa
 • sinau : pasangan sa + wulu + aksara na + aksara ha + suku

3. Supaya klebu Ning SMP

 • supaya : aksara sa + aksara pa + aksara ya
 • klebu : aksara ka + pasangan la + pepet + aksara ba + suku
 • ning : aksara na + wulu + cecak
 • SMP : aksara sa + pangkon + aksara ma + pasangan pa + pangkon

Ukara ing nduwur iku salinen nganggo aksara latin sing bener!​

B. Daerah, Sekolah Menengah Atas

Jawaban:

1. Dina iki aku arep menyang Surabaya numpak sepur.

2. Ibuku dhahar rujak cingur.

3. Saiki uripe uwis makmur.

4. Sarpin mangan salak.

5. Penyek urang enak rasane.

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Aksara Jawa kan gambar nalika dijabarna yaiku mbutuhaké :

 • Aksara Jawa
 • Pasangan aksara Jawa
 • Sandhangan

Sandhangan iku cacahe ana 3 yaiku :

 • Sandhangan swara kanggo ganti vokal aksara Jawa
 • Sandhangan panyigeg wanda kanggo nutup wanda utawa suku kata
 • Sandhangan wiyanjana yaiku kanggo nulis rong kosonan nalika diwaca bareng ing sewanda

Jawaban:

Aksara latiné

 1. Dina siki aku arep menyang Surabaya numpak sepur.
 2. Ibuku dhahar rujak cingur.
 3. Saiki uripè wis makmur.
 4. Sarpin mangan salak.
 5. Péyék urang énak rasané.

Pembahasan:

Aksara Jawa iku kabeh cacahe ana 20 (rong puluh), sing diarani Dentawyanjana. Tembung “Dentawyanjana” asale sekang “denta” tegese untu lan “wyanjana” tegese aksara. Aksara Jawa sing ora/durung nganggo sandhnagan sinebut Aksara Legena. Aksara Jawa sing esih wutuh monine kuwe a kabeh.

ꦲ ꧈ ꦤ ꧈ ꦕ ꧈ ꦫ ꧈ ꦏ (ha na ca ra ka)

ꦢ ꧈ ꦠ ꧈ ꦱ ꧈ ꦮ ꧈ (da ta sa wa la)

ꦥ ꧈ ꦝ ꧈ ꦗ ꧈ ꦪ ꧈ ꦚ (pa dha ja ya nya)

ꦩ ꧈ ꦒ ꧈ ꦧ ꧈ ꦛ ꧈ ꦔ (ma ga ba tha nga)


Tulisan Aksara Jawa ing Ngisor iki Tulisen Latin!!!!

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

Becik ketitik ala ketara.

Penjelasan:

Aksara Jawa – Latin

Aksara Jawa nang nduwur nduwèni arti yaiku “becik ketitik ala ketara.” lan nalika dijabarna yaiku :

 • Adeg adeg
 • becik : aksara ba + pepet + aksara ca + wulu + aksara ka
 • ketitik : pasangan ka + pepet + aksara ta + wulu + aksara ta + wulu + aksara ka
 • ala : pasangan ha + aksara la
 • ketara : aksara ka + pepet + aksara ta + aksara ra
 • Pada lungsi

Pasangan simg digunakaké yaiku :

 • Pasangan ka
 • Pasangan ha

Nandur woh-wohan, tulisen nganggo aksara jawa

B. Daerah, Sekolah Dasar

Jawaban:

ada di foto yaa…

Penjelasan:

Aksara Jawa atau yang dikenal sebagai Hanacaraka, Carakan, atau Dentawyanjana merupakan salah satu aksara tradisional yang berkembang di Pulau Jawa.

Aksara Jawa atau yang disebut sebagai aksara carakan terdiri dari 20 huruf, yakni ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga.

maaf klo salah kak, jadikan jawaban tercerdas yaa…

semoga membantu

Jawaban:

Terlampir

Penjelasan:

Latin – aksara Jawa

Aksara Jawa saka ukara “nandur woh wohan” yaiku mbutuhaké :

 • nandur : aksara na + aksara na + pasangan da + suku + layar
 • woh wohan : aksara wa + taling tarung + wignyan + aksara wa + taling tarung + aksara ha + aksara na + pangkon

Sandhangan sing digunakaké yaiku :

 • Sandhangan swara
 • Sandhangan panyigeg wanda